Kancelaria Radcy Prawnego w Łodzi.

Porady prawne, pisma, prowadzenie spraw:
radca prawny Aleksandra Zawadowska.

Radca prawny Aleksandra Zawadowska

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Zawadowska świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom, w szczególności w zakresie:


• prawa cywilnego (sprawy odszkodowawcze, o zapłatę, spadkowe i inne)
• prawa gospodarczego (pomoc przy rejestracji podmiotów leczniczych)
• prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwody, alimenty, podział majątku wspólnego)
• prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
• prawa administracyjnego i podatkowego
• w innych sprawach.

Kancelaria zapewnia indywidualne podejście do każdego Klienta i osobisty udział radcy prawnego w prowadzeniu zleconej sprawy.

Misją Kancelarii jest służenie pomocą w dokonywaniu najlepszych i trafnych dla Klientów rozwiązań. Kancelaria na bieżąco informuje Klienta o stanie zleconych jej spraw, mając świadomość, że często powierzacie Państwo życiowo ważne dla Was sprawy.

Kancelaria oferuje swym klientom profesjonalne poradnictwo, pomoc przy sporządzaniu wszelkich pism procesowych oraz fachową reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej.

Kancelaria Radcy Prawnego w centrum Łodzi.

Radca Prawny Aleksandra Zawadowska

Łódź,
ul. Piotrkowska 29 lok. 13


Tel: 790 444 823


Figurka Temidy symbolu sprawiedliwości w Kancelarii Prawnej Aleksandry Zawadowskiej
23.08.2017

Radca prawny podpowiada: jak postąpić w przypadku otrzymania sądowego nakazu zapłaty długów przedawnionych

Szczegółowy artykuł dotyczący sądowego nakazu zapłaty długów zwanych potocznie przeterminowanymi (właściwa nazwa: przedawnionymi).

Bardzo często do Kancelarii Radcy Prawnego Aleksandry Zawadowskiej zgłaszają się Klienci:
- którym został doręczony nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym obejmujący swym zakresem przedawnione zobowiązanie;
- którzy na etapie postępowania egzekucyjnego uzyskali wiedzę, iż został wydany nakaz zapłaty obejmujący przedawnione już zobowiązania, który to nakaz został uprzednio doręczony przez tzw. awizo (doręczenie zastępcze) pod nieaktualny adres zamieszkania adresata (pozwanego).

Wnętrze Kancelarii Radcy Prawnego, waga jako symbol odzyskania sprawiedliwości, symbol prawnika

W tym miejscu wypada wyjaśnić na czym polega tzw. doręczenie zastępcze. Otóż po dwóch awizach Sąd uzna przesyłkę za prawidłowo doręczoną. Datą doręczenia w trybie doręczenia zastępczego jest dzień, w którym upłynął termin do odbioru pisma, złożonego na poczcie lub innej placówce doręczyciela. Jest to tzw. fikcja prawna, ale odnosi skutek dla stron postępowania – takie stanowisko prezentuje Sąd Najwyższy.

Przeczytaj cały artykuł i porady prawne Radcy Prawnego co robić w takiej sytuacji

Prawnik usługi

Radca prawny udzieli porady, sporządzi pismo procesowe do Sądu lub Urzędu, może reprezetować Klienta przed Sądem.

Porady prawne

Porady prawne z zakresu prawa cywilnego: porady w sprawach spadkowych, rozwodowych, egzekucyjnych, sprawach dotyczących ZUS, emerytur.

Pisma procesowe

Przygotowanie pisma procesowego, odpowiedź na pismo z Urzędu lub Sądu czy innej instytucji.